באיזה מקרה נבחר ברזנט ובאיזה מקרה נבחר ציליית לייקרה?