עד שירדו מחירי הנדל"ן… יש לנו פתרונות דיור חלופיים