לימודי פיתוח אפליקציות לילדים – כך מכינים אותם לחיים